Snöläget 19 mars

Snöläget

Måndagen den 19/3 – personalarbete på plats, enligt nedanstående schema:
08.00-09.00, sal 12: Systematiskt kvalitetsarbete (se bilagor). Innebär att vi inte tar tid för detta på fokusdagarna.
09.00-09.30: Morgonfika
09.30-11.30: Forts. Systematiskt kvalitetsarbete
11.30, sal 12: Presentation/genomgång/dialog m utgångspunkt direktionsmötet 14/3, Per-Erik Hansson
Eftermiddagen: eget arbete

Tisdagen den 20/3 – eleverna kommer tillbaka = vi återgår till ordinarie undervisning.