NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Natur

Inriktning:

  • Naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program, med inriktning mot naturvetenskapliga ämnen.

De ämnen som dominerar programmet är därför matematik, fysik, kemi och biologi.

Man lär sig om de naturvetenskapliga lagarna både genom att läsa teori och genom att utföra praktiska experiment.

Kunskaperna hjälper till att öka förståelsen för bl a hur miljön fungerar och hur vi kan sköta den så att den inte blir förstörd.

Under utbildningen får varje elev låna en bärbar dator, som används i de flesta ämnen. Datorn ska vara ett hjälpmedel för eleven vid rapportskrivning, faktasökning, simulering mm.

Efter avslutad utbildning har man behörighet till universitet och högskola.

Är du intresserad och vill veta mer om Naturvetenskapsprogrammet (NA), Naturvetenskap, vänligen fyll i en intresseanmälan.

Mer information om programmet som pdf

Mer än bara en skola.