Lärare vid VUC

Adrian Hörnqvistadrian

adrian.hornqvist@vduf.se

Tränare på cykelgymnasiet (teknikgrenar)

 


Alice Berg Aspelin

 

Tyska

 


Anneli O’Connor

anneli.oconnor@vduf.se

Engelska, Filofosi och Psykologi

 


Annika Skansens annika

annika.skansens@vduf.se

Svenska och karaktärskurser på BF

 


Charlotte Lundkvist

charlotte.lundkvist@vduf.se

Svenska på IM-programmet

 


Eva Östergren eva

eva.ostergren@vduf.se

Specialpedagog:
Matematik. Undervisar på Introduktionsprogrammet

 


Elin Öhrn

elin.ohrn@vduf.se

Engelska och Svenska på IM-programmet

 


Helena Pollack helena

helena.pollack@vduf.se

Idrott och hälsa, Karaktärskurser på BF

 


Helena Winser

helena.winser@vduf.se

Lärare vård och omsorg

 


Jan Gunnarsson

jan.gunnarsson@vduf.se

Karaktärsämnen på industriprogrammet och teknikprogrammet

 


Johanna Lilja Frimodig

johanna.lilja-frimodig@vduf.se

Naturkunskap

 


Jonas Alho

jonas.alho@vduf.se

Teknik och industri samt viss elundervisning

 


Kalle Björklund

kalle.bjorklund@vduf.se

Datorkurser, IKT-support, Web-master

 


Lars Villman

lars.villman@vduf.se

Lärare på fordonsprogrammet

 


Mats Gyllenvåg mats_g

mats.gyllenvag@vduf.se

Karaktärsämnen Teknikprogrammet

 


Maria Hagström

maria.hagstrom@vduf.se

Resurspedagog på IM, lärare i Religion

 


Marie Moren

marie.moren@vduf.se

Vårdprogrammet

 


Marinett Svenningsson

marinett.svenningsson@vduf.se

Utbildare på fjällturism

 


Nashwa Hussien Bild saknas

nashwa.hussien@vduf.se

Filosofi, Religion och Psykologi

 


Oddbjörn ”Oddan” Berger oddbjorn

oddbjorn.berger@vduf.se

Samhällskunskap, Geografi

 


Patrik Andersson patrik

patrik.andersson@vduf.se

Samhällskunskap, historia

 


Pernilla Sjöbeck Hellsing 

pernilla.hellsing@vduf.se

Svenska och Engelska

 


Peter Sjöbeck Hellsing

peter.sjobeck-hellsing@vduf.se

Matematik

 


Tina Halvarsson

tina.halvarsson@vduf.se

Engelska och matematik på IM-programmet

 


Victoria Gustavsson

victoria.gustavsson@vduf.se

Karaktärsämnen BF

 


Åke Johansson ake

ake.johansson@vduf.se

Matematik och fysik

 


Mer än bara en skola.