Kalender


Klasskonferenser: Rektor, mentorer, SYV, specialpedagog vid behov, skoladministratör (protokoll, CSN-rapporteringar)
EHT Rektor, SYV, specialpedagog, kurator, skolsköterska


Angelicas tider

Månd – tors 07:30 – 16:30

Fred 07:30 – 14:00


Läsårstider 18/19

Läsårstider Grundskolan Vansbro


Mer än bara en skola.