Kalender

 


Klasskonferenser: Rektor, mentorer, SYV, specialpedagog vid behov, skoladministratör (protokoll, CSN-rapporteringar)
EHT Rektor, SYV, specialpedagog, kurator, skolsköterska

 

Mer än bara en skola.