Industriprogrammet

Industritekniska programmet


Projekt renovera loket


Kort om programmet

industriIndustritekniska programmet syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete inom såväl industriell produktion som andra områden av arbetslivet där kompetens för tillverkning, underhåll och service efterfrågas.

I centrum för utbildningen står den teknik som krävs inom industrins många verksamhetsfält.

Vad lär du dig?

Du får lära dig om tillverkning, underhåll och service inom industrins olika branscher och yrken.

Du får utveckla din förmåga att använda utrustning, bearbeta material, hantera industritekniska processer samt arbeta med kvalitetssäkring.

Bra samarbete med företagen!

Industrin utvecklas i snabb takt. Gamla yrken försvinner och ersätts med nya som ställer nya krav. Stor vikt läggs därför på problemlösning och förmåga att ta egna initiativ.
Ett viktigt inslag i programmet är miljöperspektivet.
Vi har ett bra samarbete med tillverkningsindustrin för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Detta ger även goda möjligheter till sommarjobb och arbete efter utbildningen.

Inriktningar:

  • Driftsäkerhet och underhållsteknik
  • Processteknik
  • Produkt och maskinteknik
  • Svetsteknik

Programblad med med mer information hittar du här

Lokomotivet klart

Är du intresserad och vill veta mer om Industritekniska programmet (IN), Driftsäkerhet & underhållsteknik, vänligen fyll i en intresseanmälan.

Är du intresserad och vill veta mer om Industritekniska programmet (IN), Processteknik, vänligen fyll i en intresseanmälan.

Är du intresserad och vill veta mer om Industritekniska programmet (IN), Produkt & maskinteknik, vänligen fyll i en intresseanmälan.

Är du intresserad och vill veta mer om Industritekniska programmet (IN), Svetsteknik, vänligen fyll i en intresseanmälan.


Kontakta oss

Industritekniska programmet

Mats Gyllenvåg
E-post
mats.gyllenvag@vduf.se

Vansbro utbildningscenter
Parkg 8
780 50 VANSBRO


Bilder på eleverna


Utvärdering  att fylla i för handledare

Mer än bara en skola.