FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET

FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET


Inriktning Personbil

Fordons- och transportprogrammet ger dig grundläggande kunskaper för arbete med service och underhåll av fordon samt fordonstransporter. Grunden i utbildningen är den teknik som får fordon att rulla och den teknik som krävs för att underhålla dem.

Översnöfordon –
riksrekryterande särskild variant

Du kommer inom ramen för dina gymnasiestudier vid Vansbro utbildningscenter få förutsättningar för att arbeta med, reparera och underhålla översnö- fordon såsom pistmaskiner och snöskotrar.

Att plugga översnöfordon innebär att du under ditt första studieår läser grundkurserna på skolan, för att under år 2 och 3 läsa dina programspecifika kurser ute i branschen. Vår skola har nära samarbete med besöksnäringen ibland annat Sälenfjällen.

Få breda tekniska kunskaper

Fordon och maskiner har blivit säkrare, bekvämare och mer miljövänliga under de senaste årtiondena, mycket tack vare utvecklingen inom elektronik och datorteknik. Den snabba utvecklingen ställer stora krav på dig som ska arbeta med fordon. Utbildningen är därför inriktad på att du ska få så breda tekniska kunskaper som möjligt. Andra viktiga frågor som tas upp är fordons miljöpåverkan och samhällets krav på återvinning av produkter.

Gör praktik under utbildningen

15 veckor av din utbildningstid är du ute på arbetsplatsförlagt lärande (APL) och gör praktik.

Vill du bli bilmekaniker eller försäljare, maskinmekaniker eller bilskadereparatör? Då är Fordons- och transportprogrammet rätt val för dig!

Programblad som PDF

Folder – Översnöfordon som PDF

Se film

Fler filmer, finns mycket på Youtube


Är du intresserad och vill veta mer om Fordons- och transportprogrammet (FT), Personbilvänligen fyll i en intresseanmälan här.

 


Utvärdering  att fylla i för handledare

Mer än bara en skola.