Utbildningen

Om utbildningen

Fjällturismutbildningen en profil inom barn och fritidsprogrammet som bygger på att eleven praktiskt lär genom egna upplevelser. Eleverna får tillämpa ledarskap, lösa problem och uppgifter enskilt och tillsammans med andra. Utbildningen präglas av upplevelser, exempelvis genom skidåkning, vandring i högalpin miljö, toppturer, cykling och paddling mm.Vi använder verkligheten som utbildningsplats vilket ställer krav på deltagarens samarbetsförmåga, initiativförmåga, ansvarstagande och hänsynstagande. Målet är att utveckla ansvarstagande för sig själv, gruppen och den gemensamma uppgiften.

Vi söker dig!

Vi söker dig som vill utveckla ditt ledarskap, dina sociala samt entreprenöriella förmågor. Du ska vara en person som gillar att jobba med och mot andra människor, vårt motto är ”värdskapet i fokus”, samt har en stor önskan att åka skidor, gå på toppturer, fjällvandra, cykla downhill och mycket mera. Stämmer detta in på dig – då är detta rätt utbildning för dig! Utbildningen är gymnasial och vänder sig till dig som gått ut grundskolan. Vi söker motiverade ungdomar som har en önskan om att få jobba inom turistnäringen.

En utbildning – många möjligheter

Efter utbildningen kommer du att vara anställningsbar inom den breda turismbranschen, en bransch med många både stora och små företag, en bransch där det oftast inte räcker med att specialisera sig på en sak. Detta är något utbildningen tar hänsyn till och ger en bred grund för att kunna ta sig an flertalet spännande arbeten! T.ex.

  • Skidlärare
  • Fjäll & äventyrsguide
  • Skoterguide/Hundspannsförare
  • Event & evenemangsledare
  • Försäljare – sportbranschen
  • Butiksbiträde – sportbranschen
  • Företagare

Förutom dessa arbeten finns det många spännande möjligheter inom räckhåll, men mycket hänger på vad du vill och vilka val du gör! Som elev får du möjligheten till en gedigen utbildning som i många fall leder direkt till jobb.

Hur fungerar utbildningen?

Vi fokuserar på att undervisningen ska vara verklighetsanpassad. Detta sker genom ett starkt samarbete med näringslivet. Det engelska uttrycket ”Learning by doing” är ett talesätt som stämmer bra in på vår undervisningsfilosofi. Du varvar teori med arbetspraktik. Ledarskap ställer krav på förmågan att förstå hur människan fungerar i olika miljöer. Genom att praktiskt tillämpa ledarskap så somaktivitetsledare, skidlärare, naturguide, företagaremm får du möjlighet att uppleva direktfeedback på ditt eget agerande, vilket är väldigt stimulerande och utvecklande.

APL (arbetsplatslärande)

APL är en oerhörd viktig del av utbildningen! Den ger dig en inblick i arbetslivet och kan vara första steget till referenser för ditt framtida arbetssökande!

APL är på 15 veckor och är utspridda på dina 3 år i utbildningen.

APL genomförs under hela året men merparten ligger mot vinterhalvåret!

Vi har ett stort kontaktnät i Sälen och arbetar endast mot seriösa företag som har en genuin vilja att ta emot och utveckla de elever som kommer dit!

Vi ordnar med APL-perioder så att alla elever får komma till ett företag inom vår profil! Med det menas att det är skolan som bokar in dig på företag, det är skolan som sköter transporterna till och från företagen och skolan står också för boende som oftast ligger på själva anläggningen.

Alla elever erbjuds möjligheten att stanna kvar på helgerna! Vår filosofi är att för att bli en duktig skidåkare måste man åka mycket.

Alla elever får ett årskort på Sälens alla skidanläggningar under tiden de går på utbildningen! (vissa krav finns)

Externa utbildningsbevis

För alla!

SLAO STEG 1 SKIDINSTRUKTÖR
FÖRARBEVIS SNÖSKOTER
SLAO LAVIN 0
Beroende på vilket individuellt val du gör!

SLAO STEG 2 SKIDINSTRUKTÖR
LAVIN 1

Studieplan

FÖR DIG SOM VILL SKRIVA UT STUDIEPLANEN KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR PDF -DOKUMENT
STUDIEPLAN (pdf) Länk till BFs studieplan

Intresseanmälan kan göras här

Ansökan

Tidsplan för antagning till höstterminen 2016

13 feb – Sista ansökningsdag för val till program i gymnasieskolan.

Vecka 15 – Preliminär antagning. Besked via webben.

Vecka 17 – Webben öppnar för ev ändringsval.

13 maj – Sista dag för ändringsval, webben stängs.

5-10 juni – Grundskolor och sökande från gymnasieskolor sänder betyg till Elevantagningen.

1 juli – Skriftligt antagningsbesked skickas till de som sökt gymnasieskolan.

1-24 juli – Svarsperiod.

8 juli-31 aug – Reservantagningsperiod.

Om du söker när internetansökan är stängd kan du alltid göra en sen ansökan på papper.

Boende

Vansbro är en liten ort med små avstånd. Du bor som elev oftast väldigt nära skolan. De flesta elever som bor i egna lägenheter använder sig av Vansbrohem!

Vansbrohem är ett allmännyttigt bostadsföretag ägt av Vansbro Kommun. De äger och förvaltar 705 lägenheter samt 38 lokaler. Som ett allmännyttigt bostadsföretag driver de sin verksamhet utan vinstintresse. Vansbrohem har som målsättning att erbjuda bostäder med bra kvalitet i en god boendemiljö inom Vansbro Kommun, till en attraktiv kostnad.

BOENDE APL PERIODERNA

När du är ute på din APL period bor du i de boenden som skolan tillhandahåller. Boende är oftast förlagt till skidanläggningarna och håller en hög kvalité.

Läsårstider

Höstterminen 2015: 17 augusti – 17 december

Vårterminen 2016: 11 januari – 10 juni

Studera vidare!

Utbildningen ger också en bra grund för dig som vill gå vidare till yrkeshögskola (YH).För att gå vidare till Universitet/Högskola krävs det att du läser Svenska3 och Engelska6 inom ditt individuella val, eller att du läser utökat program, vilket innebär 2700p istället för 2500p! Väljer man det senare alternativet med 2700p kommer skolan att ordna med extrastöd förutom den garanterade undervisningen!