FÖRETAG/SAMARBETE

FÖRETAG/SAMARBETE

Samarbete med näringslivet är viktigt för att utbildningen ska kunna vara aktuell och behålla en hög kvalité. Samarbetet med anläggningarna har fungerat bra. Alla parter är måna om att denna utbildning ska fortsätta att utvecklas. Vi från skolans sida vill ta tillfället i akt och tacka alla parter som som är delaktiga i denna utbildning både när det gäller utrustning, kurser och APL/Stefan Karlberg!”

Branschråd

Marie Stenmalm, Affärsområdeschef Skistar

Vi väljer att samarbeta med Fjällturismutbildningen för att de har strukturerade och välorganiserade lärare som gör att eleverna kommer ut väl förberedda till den verksamhet som vi bedriver.

Martin Skogstad, Butikschef Kläppen

Vi väljer att samarbeta med Fjällturismutbildningen för att eleverna som kommer har en bred kunskap, märks att de får träna praktisk på den verksamhet de ska ut i! Vi ser samarbetet som ett bra sätt att få relation till framtida medarbetare. Märks att eleverna får en stark uppbackning av sina lärare! Saker och ting fungerar och eleverna får en bra chans att tillgodgöra sig det som de behöver för framtiden!

Jörgen Claesson, Butikschef Lindvallen Stadium Ski

Vi väljer att samarbeta med Fjällturismutbildningen för att eleverna som kommer till oss är väl förberedda, engagerade och motiverade. Upplägget som lärarna har för dessa elever funkar väldigt bra och ger dem riktigt bra förutsättningar. Fler utbildningar borde ta efter detta koncept

Fredrik Stenmalm, Aktivitet/skidskolechef Kläppen