VO15 APL

Vård-eleverna (VO15) är på en tre veckors period hos landstinget v. 47-49.