Protokoll Elevrådsmöte 27 april

Protokoll Elevrådsmöte 27 april

Närvarande: Madelene Ingesson BF15, Frida Eriksson BF16, Adam Willman TE14, Johannes Lindberg SA16, Jacob Enström IN14, André Sand Petersen IN15, Monica Wall.

 

  • Angående att maten tar slut, kostchefen vill träffa några ur elevrådet för att prata om detta. Johannes och Madelene anmäler sig frivilligt att gå på mötet.
  • För att få en soffa i  kafeterian ska det bytas ben på den. Industri kan eventuellt fixa detta.
  • Genomgång av föregående protokoll.
  • Skyddsombudet har gjort en enkät som hela skolan ska svara på, den kommer ut inom kort.
  • André har varit i kontakt med kommun angående instrument till att mäta ljud, ljus m.m i skolan. Skyddsombudet jobbar vidare med detta.
  • Nästa möte måndag 29 maj klockan 11.00.
  • Mötet avslutas.