Elevrådet

Elevrådet

Består av:

Emil Melkersson (ordf), Albin Hellberg, Joel Norberg, Arvid Hesseborn, Oskar Amsler, Mahram Ahmadi, Maryam Mohamad, Lisa Bister, Milda Andresson, Klara Gärds Lindén (sekr)

Kallelser:

ELEVRAD_Kallelse_18-10

Protokoll:

Protokoll_Elevråd_20170913

Mer än bara en skola.