Elevråd Jan 25

Elevråd Jan 25

Dagordning

§1. Genomgång föregående protokoll

§2. Uppföljning tidigare beslut

§3. Elevrådsrunda – synpunkter från klasserna

§4. Information/Rapporter

§5. Övriga frågor