Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet på Vansbro utbildningscenter finns inom två olika inriktningar, 1: Pedagogiskt arbete & socialt arbete och 2: Fritid & hälsa.

Isvak

Fritid &hälsa

Idrott och Ledarskap
En profil på Barn- och fritidsprogrammet i Vansbro under inriktningen fritid och hälsa.

Gillar du idrott? Vill du jobba med människor? Kan du tänka dig att leda andra? Vill du utveckla dig inom din idrott? Vill du testa andra idrotter och aktiviteter? Kan du svara ja på några av dessa frågor är Idrott och ledarskap på Barn- och fritid i Vansbro det självklara valet!

Hos oss får du en ordentlig grund för att jobba med människor, med en idrottslig vinkel. Du kan välja att läsa mycket idrott för att kunna hjälpa till i din idrottsförening eller idrottsförbund. Eller, att läsa för högskolebehörighet för att kunna fortsätta med vidare studier till exempelvis idrottslärare, sjukgymnast, massör eller personalchef.

Nyckelord i utbildningen:
Ledarskap
Organisationsförmåga
Initiativförmåga
Kreativitet
Hälsa för alla
Gemenskap
Samarbete
Samverkan
Meningsfull fritid

Är du intresserad och vill veta mer om Barn- och fritidsprogrammet (BF), Fritid & hälsa, vänligen fyll i en intresseanmälan.

Mer information om idrott och ledarskap i Vansbro finns i vår informationsbroschyr, som kan laddas hem som pdf-fil här.


Pedagogiskt & socialt arbete

Barn– och fritidsprogrammet, inriktning pedagogiskt & socialt arbete, är ett program som ger kunskaper för arbete med människor i alla åldrar. Programmet har tvärvetenskapligt innehåll och ger därför en god grund för fortsatta studier och yrkesliv.

Vi jobbar mycket med friluftsliv och uteaktiviteter. Under utbildningen ligger 15 veckors APL (Arbetsplatsförlagt lärande).
Du får en bred utbildning som dessutom öppnar vägar för fortsatta studier – om du vill. Lärarna anpassar undervisningen efter elevernas behov och önskemål. Därför varierar aktiviteterna något från år till år.

Vi vill på bästa sätt förbereda dig för morgondagens samhälle genom:
Ledarskap
Kreativitet
Samverkan
Kommunikation
Organisationsförmåga
Meningsfull fritid

Detta är kunskaper och färdigheter som du behöver.
DU FÅR DESSA HOS OSS!!

Är du intresserad och vill veta mer om Barn- och fritidsprogrammet (BF), Pedagogiskt & socialt arbete, vänligen fyll i en intresseanmälan.

Mer information om pedagogiskt arbete i Vansbro finns i vår informationsbroschyr, som kan laddas hem som pdf-fil här.

Detta är kunskaper och färdigheter som du behöver.
DU FÅR DESSA HOS OSS!!

Mer än bara en skola.