Ansökningsprocess

Tidplan för antagning till höstterminen 2017

17 februari
Sista ansökningsdag för val till program i gymnasieskolan. Webben stänger kl. 16.00

Vecka 15
Preliminär antagning. Besked på webben, visas från torsdag 13 april.

Vecka 17
Webben öppnar för ev ändringsval.

12 maj
Sista dag för ändringsval. Webben stänger kl. 16.00.

8-13 juni
Grundskolorna och sökande från gymnasieskolor sänder sina betyg till Elevantagningen.

3 juli
Slutlig antagning klar. Webben öppnar

3-28 juli
Svarsperiod  på webben. Webben stänger 28 juli kl. 16.00.

31 juli-1 sept
Reservantagningsperiod.

4 sept-
Uppföljning av elever.


Om du söker när internetansökan är stängd kan du alltid göra en sen ansökan på papper.

Det dokumentet hittar du här i pdf-format.

Sidan 1 ansökan

Sidan 2 ansökan

Ansökan skall sen skickas till din hemkommun.

Om du vill ha hjälp kontakta SYV vid Vansbro Utbildningscenter
0281-75146
anita.wrange@vansbro.se

Mer än bara en skola.