Ansökningsprocess

Tidplan för antagning till höstterminen 2020

14 februari
Sista ansökningsdag för val till program i gymnasieskolan. Webben stänger kl. 16.00

Vecka 15
Preliminär antagning. Besked på webben, visas från ? april.

Vecka 17
Webben öppnar för ev ändringsval. du måste kontakta din SYV om du vill göra ändringar i din ansökan.

8 maj
Sista dag för ändringsval. Webben stänger kl. 16.00.

9-12 juni
Grundskolorna och sökande från gymnasieskolor sänder sina betyg tillGymnasieantagningen.

1 juli
Slutlig antagning klar. Resultatet visa på webben.

1-24  juli
Svarsperiod  på webben. Webben stänger 28 juli kl. 16.00.

27 juli-31 augusti
Reservantagningsperiod.

1 september –
Skolorna tar över reservantagningen.


Om du söker när internetansökan är stängd kan du alltid göra en sen ansökan på papper.

Det dokumentet hittar du här i pdf-format.

Sidan 1 ansökan

Sidan 2 ansökan

Ansökan skall sen skickas till din hemkommun.

Om du vill ha hjälp kontakta SYV vid Vansbro Utbildningscenter
0281-754 54
maria.lissmors@vansbro.se

Mer än bara en skola.